Занесение на Доску почета г. Новосибирска в 2013 году

доска почета